Kunde

Tariffavtale

Clockwork Bemanning AS har inngått tariffavtale, Fellesoverenskomsten for Byggfag (FOB) med Fellesforbundet med virkning fra 10.02.2013.
Les mer

Vikarbyrådirektivet

”Vikarbyrådirektivet” fra EU ble innført i Norge fra 1/1 2013, og er innlemmet i arbeidsmiljølovens § 14-12.
Les mer

Kamp mot sosial dumping

BNL, Byggenæringens Landsforening har i samarbeid med Fellesforbundet utgitt en veileder om regelverket som gjelder for å unngå sosial dumping, og konkrete råd om hvordan din bedrift bør forholde seg til dette.
Les mer

Revidert arbeidsgiver

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen er utviklet av NHO og Arbeidstilsynet i samarbeid med bransjen.
Les mer

Godkjent av arbeidstilsynet

Det er i dag ulovlig å benytte et bemanningsselskap som ikke er registrert og godkjent av Arbeidstilsynet.
Les mer

StartBank Bygg og Anlegg

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt «Seriøsitet i byggenæringen» som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles.
Les mer

NHO Service Bemanningsbransjen

Et bemanningsselskap som er medlem av NHO Service, avdeling for bemanningsbransjen fremstår som en profesjonell, attraktiv og ryddig samarbeidspartner og arbeidsgiver.
Les mer

Fritak fra solidaransvar

Som bemanningsselskap kan man søke kemneren i sin lokale skattekommune om generelt fritak for solidaransvar for sine oppdragsgivere knyttet til skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
Les mer
© ClockWork Bemanning
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram