Kamp mot sosial dumping

BNL, Byggenæringens Landsforening har i samarbeid med Fellesforbundet utgitt en veileder om regelverket som gjelder for å unngå sosial dumping, og konkrete råd om hvordan din bedrift bør forholde seg til dette.

Her omtales også forhold rundt informasjonsplikt, innsynsrett og påseplikt som gjelder i samarbeid mellom innleier og utleier.

Veilederen kan lastes ned på BNL sine sider eller ta kontakt med oss i Clockwork.

Velger du et bemanningsselskap med tariffavtale, har du en større sikkerhet for at blant annet følgende er godt ivaretatt:

  • Allmenngjøring, informasjonsplikt, innsynsrett og påseplikt
  • Likebehandlingsprinsippet
  • Tariffbestemmelser
  • Lønn til utenlandske arbeidtakere
  • Arbeidstider og overtidsgodtgjørelser
  • Innkvartering
  • Utgifter til reise, kost og losji
  • Arbeidstøy og verneutstyr
© ClockWork Bemanning
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram