Revidert arbeidsgiver

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen er utviklet av NHO og Arbeidstilsynet i samarbeid med bransjen.

Clockwork har dokumentert sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

Ved siden av at vi kan dokumentere vår ryddighet som arbeidsgiver, er dette også et verktøy for å kvalitetssikre våre rutiner og sikre kontinuerlig kvalitetsutvikling.

 

I dag er det kun 13 bemanningsselskaper i Norge som har denne godkjenningen. 

Det er NHO Service som har utviklet kriteriene i ordningen, og dette har vært gjort i god dialog med bransjen og Arbeidstilsynet. NHO Service har fra tidligere positiv erfaring fra etablering av godkjenningsordninger for renholdsbransjen og vakt- og sikkerhetsbransjen.

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom revisjon av følgende områder:

Ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølgning av langtidssykemeldte samt stillingsvernet. Revisjonen skjer hvert andre år.

© ClockWork Bemanning
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram