Vikarbyrådirektivet

”Vikarbyrådirektivet” fra EU ble innført i Norge fra 1/1 2013, og er innlemmet i arbeidsmiljølovens § 14-12. Kort oppsummert sier dette at innleide arbeidstakere skal likebehandles med sammenlignbare ansatte i innleiebedriften når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

Hvordan dette skal praktiseres er relativt omdiskutert og innfløkt, og vi bistår gjerne med rådgivning deg som kunde om du er usikker på hvordan du skal gå frem.

I forhold til vikarbyrådirektivet gjelder også et solidaransvar. Dersom likebehandlingsprinsippet ikke oppfylles av bemanningsselskapet, kan den ansatte i bemanningsselskapet rette et krav mot bemanningsselskapets oppdragsgiver eller oppover i leverandørkjeden.

Derfor er det viktig at du som kunde sørger for at reglene rundt likebehandling i henhold til vikarbyrådirektivet praktiseres riktig og at den nødvendige dokumentasjon er på plass.

Ta kontakt om du er i usikker på hvordan du skal gå frem. Vi bidrar mer en gjerne i denne prosessen.

© ClockWork Bemanning
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram