Tariffavtale

Clockwork Bemanning AS har inngått tariffavtale, Fellesoverenskomsten for Byggfag (FOB) med Fellesforbundet med virkning fra 10.02.2013.

Tariffavtalen synliggjør at vi jobber seriøst med arbeidsforholdene for våre medarbeidere.

For våre kunder betyr en tariffavtale en ekstra trygghet for at vi overholder de etter hvert så mange lover, regler og ansvarsområder som gjelder både for oppdragsgivere og synligjør Clockwork som en seriøs leverandør av bemanning.

Les mer hos Byggenæringens Landsforening (BNL)