Oppdatert personvernerklæring

Vi oppdaterer vår personvernerklæring med virkning fra 01.12.2018. Denne erstatter i sin helhet tidligere personvernerklæring.

Clockwork samler inn og behandler personopplysninger innenfor rammene for bemanningsvirksomhet – som beskrevet her:

Vanlig bemanningsvirksomhet, det vil si å skaffe kandidater jobb og utbetale lønn. Dette inkluderer presentasjon av personopplysninger til potensielle oppdragsgivere, og overføring av informasjon til lønn og regnskapssystem. Personopplysningene vil bli lagret på ubestemt tid, men du kan når som helst be om å få dem slettet under personvern-menypunktet i kandidatportalen.

Fullstendig informasjon om hvordan vi samler inn og behandler dine opplysninger samt dine rettigheter finner du her.

Clockwork collects and processes personal data within the scope of staffing activities – as described here:

Ordinary staffing, ie, to obtain candidates jobs and pay salaries. This includes the presentation of personal information to potential clients, and the transfer of information to payroll and accounting systems. Your personal information will be stored for an indefinite period, but you can request them at any time under the privacy menu item in the candidate portal.

Complete information about how we collect and treat your information and your rights can be found here.

© ClockWork Bemanning
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram