Godkjent av arbeidstilsynet

Det er i dag ulovlig å benytte et bemanningsselskap som ikke er registrert og godkjent av Arbeidstilsynet.

Bemanningsselskapet må hvert år søke om å få denne godkjenningen, og må dokumentere at de oppfyller lovpålagte plikter, registrering i relevante offentlige registre, og at de oppfyller bestemte krav til organisering og økonomi.

På Arbeidstilsynets sider finnes et søkbart register over hvem som er godkjent.