Tariffavtale

Clockwork Bemanning AS har inngått tariffavtale, Fellesoverenskomsten for Byggfag (FOB) med Fellesforbundet med virkning fra 10.02.2013. Tariffavtalen synliggjør at vi jobber seriøst med arbeidsforholdene for våre medarbeidere. For våre kunder betyr en tariffavtale en ekstra trygghet for at vi overholder de etter hvert så mange lover, regler og ansvarsområder som gjelder både for oppdragsgivere og […]

Les mer

Vikarbyrådirektivet

”Vikarbyrådirektivet” fra EU ble innført i Norge fra 1/1 2013, og er innlemmet i arbeidsmiljølovens § 14-12. Kort oppsummert sier dette at innleide arbeidstakere skal likebehandles med sammenlignbare ansatte i innleiebedriften når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Hvordan dette skal praktiseres er relativt omdiskutert og innfløkt, og vi bistår gjerne med rådgivning deg som kunde […]

Les mer

Kamp mot sosial dumping

BNL, Byggenæringens Landsforening har i samarbeid med Fellesforbundet utgitt en veileder om regelverket som gjelder for å unngå sosial dumping, og konkrete råd om hvordan din bedrift bør forholde seg til dette. Her omtales også forhold rundt informasjonsplikt, innsynsrett og påseplikt som gjelder i samarbeid mellom innleier og utleier. Veilederen kan lastes ned på BNL sine […]

Les mer

Revidert arbeidsgiver

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen er utviklet av NHO og Arbeidstilsynet i samarbeid med bransjen. Clockwork har dokumentert sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven. Ved siden av at vi kan dokumentere vår ryddighet […]

Les mer

Godkjent av arbeidstilsynet

Det er i dag ulovlig å benytte et bemanningsselskap som ikke er registrert og godkjent av Arbeidstilsynet. Bemanningsselskapet må hvert år søke om å få denne godkjenningen, og må dokumentere at de oppfyller lovpålagte plikter, registrering i relevante offentlige registre, og at de oppfyller bestemte krav til organisering og økonomi. På Arbeidstilsynets sider finnes et søkbart […]

Les mer

StartBank Bygg og Anlegg

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt «Seriøsitet i byggenæringen» som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen. StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere […]

Les mer

NHO Service Bemanningsbransjen

Et bemanningsselskap som er medlem av NHO Service, avdeling for bemanningsbransjen fremstår som en profesjonell, attraktiv og ryddig samarbeidspartner og arbeidsgiver. Foruten ordningen «Revidert Arbeidsgiver» som er pålagt alle medlemmer før utgangen av 2016 har NHO Service utarbeidet etiske retningslinjer, avtaleverk, normer og prosedyrer som gjelder for medlemmene. Clockwork Bemanning AS, det største selskapet i […]

Les mer

Fritak fra solidaransvar

Som bemanningsselskap kan man søke kemneren i sin lokale skattekommune om generelt fritak for solidaransvar for sine oppdragsgivere knyttet til skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Kemneren foretar en vurdering basert på revisorbekreftelse, selskapets økonomi og betalingshistorikk for skatt, arbeidsgiveravgift, mva og andre offentlige innbetalinger før et slikt fritak gis. Bemanningsselskapet må søke årlig om et slikt fritak. […]

Les mer