Endring i lovverk gjeldende fra 2019

Fra 2019 trer det i kraft lovendringer som får betydning for bemanningsbransjen. Mange er usikker på hva dette vil ha å si for bedrifter som leier inn personell fra bemanningsbedrifter og vi ser at det spres informasjon av varierende kvalitet. Her er en oversikt over hvilke regler som gjelder for deg som leier inn personell […]

Les mer

Oppdatert personvernerklæring

Vi oppdaterer vår personvernerklæring med virkning fra 01.12.2018. Denne erstatter i sin helhet tidligere personvernerklæring. Clockwork samler inn og behandler personopplysninger innenfor rammene for bemanningsvirksomhet – som beskrevet her: Vanlig bemanningsvirksomhet, det vil si å skaffe kandidater jobb og utbetale lønn. Dette inkluderer presentasjon av personopplysninger til potensielle oppdragsgivere, og overføring av informasjon til lønn […]

Les mer